Publicerad 5 november 2020

Ekonomirapporten, oktober 2020

Rapporten beskriver de snabba omställningar som genomförs med anledning av covid-19, de extra statsbidrag som beslutats under året och diskuterar om centralisering kan innebära mer likvärdiga välfärdstjänster.

Kunskaperna om covid-19 har ökat men fortfarande finns betydande osäkerhet. Hur kraftig blir den ökade smittspridning vi nu ser eller konsekvenserna? Vi antar att effekterna på ekonomin successivt kommer att avta under loppet av detta och nästa år. Världen över och i Sverige ses en kraftig rekyl i BNP. Men det kommer ta lång tid innan vi når normalläge. Förutom tidigare risker har det tillkommit stora risker för en försämring i ekonomins funktionssätt, inte minst på arbetsmarknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.