Publicerad 1 mars 2024

Ekonomirapporten, oktober 2016

Fram till år 2020 väntas antalet invånare i Sverige öka med 650 000, som en följd av den stora invandringen och ett ökat barnafödande. I höstens rapport ger vi en bild av omfattningen av de utmaningar kommuner och landsting står inför när det gäller att anpassa sina verksamheter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.