Publicerad 22 november 2019

Ekonomirapporten, oktober 2013

År 2013 väntas engångsintäkter från AFA Försäkring bidra till ett positivt för sektorn. Vi räknar med ett överskott på cirka 10 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,3 procent som andel av skatter och bidrag. Därefter ser det kärvare ut; de demografiska förändringarna och stora investeringsbehov medför ökade kostnader. För att nå ett resultat på 9 miljarder år 2017, vilket motsvarar 1 procent av skatter och bidrag, krävs att skatten höjs med 31 öre och att statsbidragen ökar med närmare 18 miljarder. För att nå sparmålet för den offentliga sektorn på 1 procent av BNP behöver skatten höjas med ytterligare 60 öre jämfört med 2013.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.