Publicerad 27 november 2019

Ekonomirapporten, oktober 2009

"Ekonomirapporten. Om kommunernas och landsting­ens ekonomi" är en rapportserie från Sveriges Kommuner och Landsting som kommer ut två gånger per år. I den behandlar vi det ekonomiska nuläget och utvecklingen i kom­mu­ner och landsting. Kalkylerna i den här utgåvan sträcker sig till år 2013.

Den ekonomiska situationen för kommuner och landsting är fortsatt bekymmersam, trots kraftiga konjunkturstöd 2010. Den exceptionellt svaga konjunkturen och minskande sysselsättning medför kraftigt dämpad utveckling av kommunsektorns inkomster i år och nästa år. För många väntar ett besvärligt budgetarbete inför 2011.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.