Publicerad 10 september 2021

Ekonomirapporten, maj 2021

Ekonomirapporten ger en sammanfattning av sektorns ekonomi de senaste åren, liksom förväntade utmaningar och konsekvenser av statliga satsningar och reformer som kommuner och regioner åläggs att göra.

Även i år bedöms kommuner och regioner få goda resultat till följd av tillfälliga statsbidrag. Statsbidragen behövs för att hantera en osäker tid, men framåt krävs även långsiktighet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.