Publicerad 10 april 2019

Ekonomirapporten, december 2018

Konjunkturen har passerat sin topp och svagare tillväxt väntar. En inbromsning nästa år är högst trolig i USA, Kina och Tyskland, vilket påverkar global tillväxt och utrikeshandel. Hemma tror vi bostadsbyggandet minskar 2019. Svagare utveckling av sysselsättningen ger påtaglig dämpning av skatteunderlagstillväxten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.