Publicerad 21 november 2019

Ekonomirapporten, december 2014

Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet med att dimensionera olika verksamhetsområden de närmaste åren. Förklaring till hur och varför hälso- och sjukvårdens kostnader fortsätter öka, fokus på den somatiska vården. Utrikes födda svarar för mycket stor del av uppgången i arbetskraft och sysselsättning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.