Publicerad 25 november 2019

Ekonomirapporten, april 2012

Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Den ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting två gånger per år. Kalkylerna i denna utgåva avslutades den 17 april. De sträcker sig fram till år 2016.

Kommunernas och landstingens ekonomi försvagades år 2011, främst till följd av att den låga räntan medförde att pensionsskulden fick omvärderas. År 2012 väntas engångsintäkter bidra till mycket goda resultat. Därefter försvagas resultaten trots stark skatteunderlagstillväxt

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.