Publicerad 16 september 2019

E-handel och e-fakturering

Enkätundersökning i kommuner och regioner 2018/19 om införandet av e-handel och e-fakturering.

Denna enkätundersökning genomfördes mellan mars och maj 2019. Siffrorna härför sig därför huvudsakligen till 2018 som visar att e-faktureringen har ökat i mycket stor omfattning sedan den senaste undersökningen. Även e-handeln har ökat men inte i samma omfattning som e-faktureringen. Rapporten redovisar statistik över införandet och jämförelse med tidigare års undersökningar. Den visar vilka svårigheter som kommuner och regioner bedömt finns vid införandet av e-handel. Bedömda nyttoeffekter och positiva erfarenheter redovisas även.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.