Publicerad 27 november 2019

Egenregi i valfrihetssystem: en studie av framgångsfaktorer för verksamhet i kommunal regi

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner. Mycket kraft läggs ner på att utarbeta förfrågningsunderlag och ersättningssystem. Att utveckla samarbetet med privata vårdgivare har blivit en viktigare fråga. Men vad händer med den verksamhet som drivs av kommunen och som ska börja konkurrera med privata leverantörer på samma villkor?

Sveriges Kommuner och Landsting har gett konsulten Lars Olov Lernberg i uppdrag att intervjua personal från fem framgångsrika kommuner på tre nivåer: förvaltningsledning, ”affärsområdesledning” och enhetspersona. Studien visar orsakerna till att kommunerna lyckats så väl.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.