Publicerad 28 september 2020

Digitalisera plan- och bygglovsprocesser

Frågor och svar om utmaningar i form av lagbestämmelser, praxis och regelverk.

Samhället ställer allt högre krav på att information ska finnas digitalt tillgänglig för att kunna nyttjas i e-tjänster och andra servicelösningar. Bygglovsprocessen är en av de kommunala processer som nu digitaliseras i många kommuner. Syftet med denna rapport är att besvara frågor kopplade till juridiska utmaningar som uppstår när kommunen ska digitalisera processer inom PBL-området. Fokus ligger på bygglovsprocessen men berör även frågeställningar kring detaljplaner. Rapporten vänder sig till bygglovschefer, digitala strateger och andra som arbetar för digital omställning inom samhällsbyggnadsområdet.

Digitalisera plan- och bygglovsprocesser Pdf, 991 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR