Publicerad 22 november 2019

Dialog om verksamhetens behov

Är det dags att bygga en ny fastighet eller bygga om en befintlig lokal? Ta då tillfället i akt att först prata med representanter för brukare, arkitekter och byggherre. Det finns mycket att vinna på att tänka efter före - och att göra det gemensamt! Exempel och strategier för att skapa en dialog mellan alla inblandade i ett byggprojekt står i fokus i Dialog om verksamhetens behov.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset