Publicerad 22 november 2019

Dialog om verksamhetens behov

Är det dags att bygga en ny fastighet eller bygga om en befintlig lokal? Ta då tillfället i akt att först prata med representanter för brukare, arkitekter och byggherre. Det finns mycket att vinna på att tänka efter före - och att göra det gemensamt!

Exempel och strategier för att skapa en dialog mellan alla inblandade i ett byggprojekt står i fokus i Dialog om verksamhetens behov.

Dialog om verksamhetens behov

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset