Publicerad 25 november 2019

Det funkar! Erfarenheter från sju kommuner som jobbar med kostnad per brukare

En allt större andel kommuner använder Kostnad per brukare (KPB) som ett instrument i sin uppföljning inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

SKL verkar för att sprida goda exempel från kommuner som använder KPB och denna rapport är en del i detta arbete. Ambitionen är att rapporten ska bidra med tips och idéer om hur KPB kan användas inom uppföljning, ledning och styrning.

Det funkar! Erfarenheter från sju kommuner som jobbar med kostnad per brukare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset