Publicerad 19 juni 2019

Den strategiske mångsysslaren - 10 år senare

Enkätundersökning om kommunernas näringslivsarbete 2018 med återkoppling till undersökningen 2008.

År 2008 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting en enkätundersökning riktad till näringslivsansvariga i kommunerna. Under 2018 har en utvidgad studie på samma tema genomförts. I undersökningen beskrivs bland annat de näringslivsansvarigas bakgrund med frågor om kön, ålder och tidigare bakgrund, hur näringslivsverksamheten är organiserad, hur styrningen av verksamheten ser ut och med vilka och på vilket sätt näringslivsfunktionen samverkar med andra.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.