Publicerad 27 november 2019

Den politiska viljan och verksamheten : en studie av de politiska beslutens inverkan på verksamheten

Genom studier av styrdokument och intervjuer identifieras situationer där det finns skillnad mellan politiska beslut och verksamhet. Diskussion förs kring orsaker till skillnaderna och tänkbara sätt att förbättra styrningen.

Målet är att rapporten kan bli ett bra underlag för samtal om styrningen i den egna organisationen.

Den politiska viljan och verksamheten : en studie av de politiska beslutens inverkan på verksamheten

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset