Publicerad 19 december 2022

Covid-19 pandemins påverkan på barnhälsovården

Barnhälsovården bevakar de yngsta barnens rätt till hälsa och hälsovård och är en viktig folkhälsoarena. I denna rapport ges en beskrivning av hur covid-19-pandemin påverkat barnhälsovårdens verksamhet, liksom barn och familjer, under våren, sommaren och tidig höst 2020.

Syftet med rapporten är att summera lärdomar och slutsatser från pandemins första halvår för att minska de negativa konsekvenserna av pandemin och minska sårbarheten i barnhälsovården vid framtida kriser. Kartläggningen utgår i första hand från intervjuer med representanter för regionernas centrala barnhälsovårdsenheter och barnavårdscentraler.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.