Publicerad 26 november 2019

Brukartid ett effektiviseringsverktyg: Erfarenheter och framtid

Ökad effektivitet har varit ett prioriterat område för SKL under 2010. Under den rubriken har några strategiska områden bedömts som särskilt viktiga. Exempelvis arbetar SKL med att stödja kommuner att formulera en övergripande strategi för att effektivisera verksamheten och i ett annat projekt med hur kommuner kan använda effektivitetsmått i sin styrning och uppföljning.

Tid hos brukare, brukartid, har visat sig vara är ett viktigt verktyg i arbetet med effektiviseringar. Många av de välfärdstjänster som kommunen ansvarar för innebär ett möte mellan utförare och brukare. Det är därför naturligt att se den tid som personalen tillbringar hos brukaren som ett av flera mått på effektivitet. I denna rapport redovisas erfarenheter med att mäta och använda brukartid som styrinstrument.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.