Publicerad 12 maj 2023

Bevara eller gallra nr 2 - gallringsråd för utbildningsväsendet

Råd för kommuners och regioners utbildningsväsende.

Serien Gallringsråd utges av Sveriges Kommuner och Regioner och Riksarkivet. Råden utarbetas genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor i vilken ingår representanter för kommuner, regioner och Riksarkivet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.