Publicerad 1 juli 2019

Belysning där det behövs

I denna gemensamma studie mellan Trafikverket och SKL ses frågeställningarna över för att skapa ett förslag till mer renodlat och tydligare system för belysning längs statlig väg.

Ägarförhållandena för landets belysningsanläggningar på det statliga vägnätet är idag komplicerade. Till viss del är det staten genom Trafikverket som äger belysning, men det finns också många sträckor där andra intressenter äger, sköter och ansvarar för belysningen. I de flesta fall är det kommunerna som svarar för den belysning som inte är Trafikverkets.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.