Publicerad 27 november 2019

Behåll greppet om ekonomin

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram foldern "Behåll greppet och ekonomin" med tips och råd som kan ge vägledning åt kommuner och landsting i deras budgetarbete och anpassning till det svåra ekonomiska läget.

Det finns inga enkla eller allmängiltiga svar på hur man lämpligast tar sig an ett anpassningsarbete. Situationen varierar mellan olika kommuner/landsting och man måste alltid agera utifrån den speciella situation man befinner sig i. Utifrån de erfarenheter vi fått genom arbetet med Analysgruppen och de erfarenheter som samlats genom forskning vill vi trots detta lyfta fram några råd. Även om ni inte ska ta dem för givna kan det finnas skäl att reflektera över dessa när ni formulerar er strategi eller när ni gör en översyn av den strategi ni redan arbetar med.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.