Publicerad 22 november 2019

Bättre vård mindre tvång - 8 recept på ett lyckat genombrott 2010 - 2012

Bättre vård – mindre tvång var ett projekt som drevs av SKL genom en överenskommelse med regeringen om ett systematiskt utvecklingsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården. Projektet genomfördes under tre år och bestod av tre delar – kunskap och kompetens, uppföljning och förbättring av data samt praktiskt förbättringsarbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.