Publicerad 27 november 2019

Bättre sjukskrivningar - handbok om ledningssystem i hälso- och sjukvården

Sjukskrivning ska vara en medveten och integrerad del av vård och behandling för både kvinnor och män, med samma krav på vetenskap och beprövad erfarenhet som sjukvården i övrigt har. Det innebär att sjukskrivning ska uppfylla kravet på God vård och omfattas av bestämmelserna för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Det ställer krav på ledning och styrning.

Denna handbok sammanfattar vad ett ledningssystem för sjukskrivningsprocessen bör innehålla, både på vårdgivarnivå och på verksamhetsnivå. Den innehåller även konkreta tips på hur man gör för att ta fram ett ledningssystem för att kvalitetssäkra arbetet med sjukskrivningar.

Skriften riktar sig till landstingsledningar som utarbetar ledningssystem och riktlinjer på vårdgivarnivå samt verksamhetschefer som ansvarar för att omsätta vårdgivarens mål i praktiken. Den är också användbar för alla som arbetar med och är intresserade av arbetet med sjukskrivningsprocessen i hälso- och sjukvården.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR