Publicerad 23 februari 2022

Bättre liv för sjuka äldre - stora förbättringar på kort tid

Förbättringsarbetet som sker i den ordinarie verksamheten ger resultat. Fem år efter satsningens start 2010 arbeta personal i vård och omsorg med nya standardiserade, gemensamma och evidensbaserade arbetssätt.

Arbetet med Bättre liv för sjuka äldre har möjliggjorts genom en ramöverenskommelse mellan SKR och regeringen om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, där årliga överenskommelser träffats under perioden 2010-2014.

Vid satsningens start 2010 genomfördes en intervjuundersökning av nästan 300 sjuka äldre med stor konsumtion av vård och omsorg. De berättade om ett system där det var lättare att ringa efter ambulans och åka till sjukhus än att få en tid på vårdcentralen. Idag, fem år senare, arbetar personal i vård och omsorg med nya standardiserade, gemensamma och evidensbaserade arbetssätt.

Det är möjligt att göra stora förbättringar på kort tid!

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.Bättre liv för sjuka äldre  stora förbättringar på kort tid