Publicerad 25 november 2019

Bättre liv för sjuka äldre - en kvalitativ uppföljning

Denna rapport presenterar resultat från studien Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre. Studien har genomförts av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med 12 landsting och 29 kommuner och omfattar intervjuer med 298 personer, 75 år och äldre samt deras anhöriga. Syftet med detta omfattande arbete är att skapa en fördjupad förståelse för sjuka äldres situation genom att belysa gruppens behov, resursinsatser och synliggöra hinder i det befintliga vård- och omsorgssystemet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.