Publicerad 27 november 2019

Bättre klimatskärm : att ställa krav och följa upp

"I denna skrift kan du läsa om metoder och rutiner för uppföljning av ; byggnadstekniska energikrav. Det finns skäl att ställa höga krav på energiprestanda ; när det ska byggas nytt. Dessa krav behöver kontrolleras och följas upp, vilket leder ; till frågeställningar om kostnader, hinder och möjligheter. ;
Dessa frågeställningar diskuteras i denna skrift. Därutöver kan du tillgodogöra dig erfarenheter om vad som krävs för att klara uppföljning, provning och kontroll av klimatskärmen. Skriften vänder sig till projektledare och energiansvariga i byggprocessen. Den kan också användas som utbildningsmaterial för verksamma som behöver mer kunskap om energikrav och ; klimatskärm."

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.