Publicerad 5 juli 2019

Barnets rättigheter i svensk praktik

Den svenska regeringen har tagit en rad initiativ för detta arbete och det finns en rad regionala och lokala exempel som direkt har bäring på barnrättsarbetet. Att tillämpa rättigheterna är inte något som blir färdigt utan det krävs ständigt nya initiativ. Den här skriften är ett försök att bidra till det.

I arbetet med att tillämpa barnets rättigheter har alla samhällsnivåer ett ansvar att bidra. FN-kommittén för barnets rättigheter, som är den auktoritativa uttolkaren av konventionen, ger vägledning på olika sätt. Tillsammans med konventionen utgör vår lagstiftning det ramverk som ska stärka barnet som medborgare i Sverige.

Barnets rättigheter i svensk praktik Pdf, 510 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.