Publicerad 11 november 2022

Bära eller brista

En handbok i tillståndsbedömning av belagda gator och vägar.

Denna tredje omarbetade utgåva av Bära eller brista har tagits fram med syftet att modernisera både text och utförandemetoder. Målsättningen är att handboken ska utgöra ett hjälpmedel vid okulär tillståndsbedömning av belagda gator och vägar på objektnivå.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.