Publicerad 19 april 2023

Att utveckla en förstärkt samverkan med tidiga insatser för psykisk hälsa

Rapporten beskriver den kunskap som samlats in i samband med att kommuner
och regioner utvecklade sina arbetsformer.

Uppdrag psykisk hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner gav med start 2018 tio områden stöd för att utveckla en förstärkt samverkan med tidiga insatser för psykisk hälsa utifrån barns rättigheter och behov.

Utvecklingsarbetet byggde på lokala behov och förutsättningar hos respektive skola/elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Områdenas förstärkta samverkan har utvecklats inom rådande lagstiftning.

Informationsansvarig

  • Karin Lindström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.