Publicerad 30 maj 2022

Att stärka samverkan med hjälp av SIP

Förstudie innehållande nulägeskartläggning och rekommendation för framtida arbete.

Informationsansvarig

  • Karin Lindström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
.