Publicerad 28 september 2021

Att stärka innovationsförmågan

I denna skrift redovisas erfarenheter och lärdomar från 13 kommuner som stärkt sina förmågor att jobba med förnyelse och innovation genom så kallade Idéslussar i kommuner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR