Publicerad 8 september 2021

Att möta ett vårdbehov som varierar över tid

SKR har analyserat hur förmågan att möta vårdbehov som varierar över tid kan stärkas. Resultatet presenteras i den här rapporten och belyser hur variationerna ser ut, hur vården arbetar för att möta dem idag, samt vilka konsekvenser det kan få när vårdbehov och kapacitet hamnar i obalans.

Rapporten riktar sig till dig som i din yrkesroll arbetar med planering och utveckling av vården. Exempel belyser särskilt situationen inom mödrahälso-, förlossnings- och neonatalvården, men insikterna kan vara relevanta även för andra delar av hälso- och sjukvården. Därutöver lyfter vi fram lärande exempel på innovativa arbetssätt från olika delar av vårdkedjan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR