Publicerad 4 juni 2019

Att bryta mönster - vägar mot blocköverskridande samarbeten

En forskningsstudie som bygger på toppolitikers och chefstjänstemäns erfarenheter och lärdomar av att styra över blockgränserna, både i minoritet och majoritet. Studien bygger på intervjuer med 50 ledande politiker och chefstjänstemän i elva kommuner och tre regioner under 2015 och 2016.

Det är ett nytt politiskt landskap efter valet 2014, i drygt 55 procent av alla kommuner, regioner och landsting har inget av blocken egen majoritet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Att bryta mönster - vägar mot blocköverskridande samarbeten