Publicerad 22 november 2019

Att bryta mönster - om sex kommuners framgångsrika arbete med ekonomiskt bistånd

Skriften är ett komplement till Socialstyrelsens Öppna jämförelser ekonomsikt bistånd och beskriver faktorer som är betydelsefulla för att minska antalet bidragstagare.

Syftet är att fördjupa diskussionen om hur man kan agera för att förhindra att människor blir kvar i ett biståndsbehov.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR