Publicerad 1 juli 2019

Att arbeta med sociala insatsgrupper

I denna skrift har vi samlat några exempel på hur en kommun kan arbeta i samverkansformen sociala insatsgrupper.

Att arbeta med sociala insatsgrupper (SIG) handlar om att samverka kring unga personer som genom sin livsstil riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller som vill lämna ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil. Socialtjänsten ansvarar för att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges behov.

SIG-verksamhet kan se väldigt olika ut, men en gemensam nämnare är att individ eller vårdnadshavare samtycker till att sekretessen bryts, vilket gör det möjligt att samverka på individnivå.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.