Publicerad 28 november 2019

Att analysera hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet : en metodstudie baserat på Öppna jämförelser

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting har under 2006 till 2008 publicerat tre rapporter med Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Det börjar nu finnas fakta som kan användas för att studera vad som bidrar till variationen i landstingens hälso- och sjukvårdsresultat. Temat i denna rapport är att ge uppslag för hur man kan analysera material från Öppna jämförelser och andra faktorer som påverkar det svenska hälso- och sjukvårdssystemets resultat.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.