Publicerad 10 april 2019

Åtta kommuner om heltid

I rapporten Åtta kommuner om heltid intervjuas företrädare för både arbetsgivare och Kommunal om hur de arbetar med heltidsfrågan. De åtta kommunerna är valda för att visa på den variation och de skillnader som finns. Rapporten bidrar med olika perspektiv och erfarenheter som kan vara ett stöd för de kommuner som står i begrepp att öka andelen heltidsarbetande.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.