Publicerad 7 maj 2019

Årsredovisning 2017

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) årsredovisning för 2017 innehåller en beskrivning och uppföljning av förbundets verksamhet under året. Redovisningen har sin utgångspunkt i styrmodellen i verksamhetsplan och budget för 2017. Verksamhetsplanen grundas på kongressens inriktningsdokument för mandatperioden 2016–2019.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.