Publicerad 7 maj 2019

Årsredovisning 2017

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) årsredovisning för 2017 innehåller en beskrivning och uppföljning av förbundets verksamhet under året. Redovisningen har sin utgångspunkt i styrmodellen i verksamhetsplan och budget för 2017. Verksamhetsplanen grundas på kongressens inriktningsdokument för mandatperioden 2016–2019.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset