Publicerad 28 november 2019

Årsredovisning 2013

Årsredovisningen för 2013 innehåller en beskrivning och uppföljning av SKL:s verksamhet under året.

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner som ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.