Publicerad 25 november 2019

Årsredovisning 2011

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner som ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin.

Årsredovisningen för 2011 innehåller en beskrivning och uppföljning avförbundets verksamhet under året.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR