Publicerad 26 november 2019

Årsredovisning 2010

Årsredovisningen för 2010 innehåller en beskrivning och uppföljning av förbundets verksamhet under året. ;
Uppföljningen tar sin utgångspunkt i styrmodellen i verksamhetsplan och budget för 2010. Verksamhetsplanen grundas på kongressens inriktningsdokument för mandatperioden 2007–2011.

SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting som ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.