Publicerad 26 november 2019

Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting: fakta och analys 2011

Med denna årligen återkommande rapport vill vi skapa förståelse för och ge kunskap om vårt agerande i arbetsgivarpolitiska frågor. Det gör vi genom att varje år lyfta fram och analysera några av de frågor vi anser särskilt prioriterade och viktiga att arbeta med. I år belyser vi frågorna Lönebildning, Ökad hälsa – minskad sjukfrånvaro, Chefer i kommuner och landsting samt Omställningsavtal.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.