Publicerad 25 november 2019

Ännu bättre vård

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet har publicerats årligen sedan 2006. Mycket av informationen är hämtad från kvalitetsregister och sammanställs i Öppna jämförelser som sedan tolkas och analyseras i
olika sammanhang. Denna rapport är ett kunskapsunderlag som förhoppningsvis kan bidra till att bättre förstå komplexiteten i statistiska sammanställningar som Öppna jämförelser.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.