Publicerad 25 november 2019

Anläggningar för kultur, idrott och fritid 2010

Runtom i landet finns ett rikt kultur- och fritidsliv. För att det ska fungera krävs en infrastruktur i form av hus och anläggningar. Men hur ser möjligheterna ut för att idrotta, uppleva kultur, motionera och bilda sig? Och vem äger och driver de olika anläggningarna?

I den här rapporten redovisas resultaten av en omfattande kartläggning av ett antal olika typer av kultur- och fritidsanläggningar i landets kommuner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR