Publicerad 26 november 2019

Allmänna handlingar

Kommunala och landstingskommunala företag ska, till skillnad från privata företag, följa de bestämmelser som finns i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen om hantering, utlämnande, bevarande och gallring av allmänna handlingar.

Denna folder reder ut begreppen och underlättar för företaget att kvalitetssäkra sin informationshantering.

Foldern ges ut av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor vars huvudmän är Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.