Publicerad 21 november 2019

Akut förbättring- Ett nationellt projekt för bättre patientflöden på akutmottagningar

Hur förbättrar man patientflöden vid en akutmottagning? Den frågan har de flesta landsting och regioner arbetat med länge. Med hjälp av ett extra anslag från regeringen startade SKL år 2012 ett nationellt genombrottsprojekt för att ge landstingen möjlighet att hitta lösningar tillsammans. Projektet fick namnet Akut förbättring och 27 sjukhus anmälde intresse att delta direkt.

Varje sjukhus har deltagit med ett team och en styrgrupp, som tillsammans arbetat strukturerat med att förbättra arbetssätt, rutiner och samarbeten i syfte att uppnå projektets målområden:

  • Öka kvalitet och patientsäkerhet
  • Minska slöseri med patienters tid
  • Öka nöjdhet hos medarbetare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.