Publicerad 21 november 2019

19 sätt att samverka bättre

I samband med den första överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting år 2010 gavs medel till ett antal försöksverksamheter kring sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Efter tre år avslutas nu de 19 försöksverksamheterna..

Denna rapport ger en sammanfattande beskrivning av arbetet med att utveckla en sammanhållen vård och omsorg för sjuka äldre. Journalisten Lena Hörngren har på SKL:s uppdrag besökt och skrivit de enskilda reportagen. Kristina Jennbert och Maj Rom från SKL svarar för rapportens sammanfattande slutsatser.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.