Publicerad 21 november 2019

10 steg för dialog vid konflikter

Förtroendevalda och tjänstemän i kommuner/landsting ställs av och till inför situationer där ett visst beslut eller en händelse väcker upprördhet, ilska och starka protester bland medborgare. Internationella erfarenheter visar att medborgardialog kan vara ett sätt att skapa förtroende och möjlighet för att hantera konflikter i komplexa samhällsfrågor. I denna skrift presenterar vi 10 steg eller förutsättningar för att skapa delaktighet för att med berörda parter arbeta för lösningar på svåra och komplexa frågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.