Publicerad 18 juni 2024
Nyhet

Viktigt se över finansiering för läkarutbildningen

SKR är positiva till att en utredning sett över möjligheterna till förnyade avtal mellan staten och flera regioner om läkarutbildningen. En viktig del handlar om att se över finansieringen.

Foto

Anna-Lena Hogerud

SKR och regionerna har länge sett ett behov av att se över finansieringen till regionerna för deras del i läkarutbildningen. En statlig utredning har nu tagit fram underlag som staten avser att använda inför omförhandling av det avtal som nu finns mellan staten och flera regioner.

– Vi behöver en läkarutbildning med hög kvalitet och vi behöver konkurrenskraftig klinisk forskning, där regionerna har en central roll. Det är viktigt att regionerna får ersättning för deras faktiska kostnader, säger Anna-Lena Hogerud, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR är positiva till att utredningen har tagit fram ett förslag om höjd ersättning för regionernas åtagande i läkarutbildningen. Nivån på ersättningen i kommande avtal behöver vara bättre anpassad till regionernas faktiska kostnader och omfattningen av regionernas åtagande.

SKR delar utredningens målsättning om ett likvärdigt verksamhetsintegrerat lärande av hög kvalitet i hela landet. SKR saknar dock förslag om förutsättningar för en fortsatt utveckling av regionaliserad läkarutbildning.

Det befintliga så kallade ALF-avtalet mellan staten och flera regioner gäller fortfarande, fram till dess att parterna omförhandlat avtalet. SKR tycker att det är olyckligt att regionerna som är avtalspartner inte varit en tydlig del av utredningen, det försvårar nästa steg då ett eventuellt nytt avtal ska förhandlas.

Läs vidare

Sakkunnig

Susanna Eklund
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.