Publicerad 13 juni 2024
Nyhet

Viktiga förslag från Folkbildningsutredningen

Folkbildningsutredningen har lämnat förslag till styrning och fördelning av statliga medel till folkhögskolor och studieförbund.

Foto

Anna Hamberg.

Folkbildningsutredningen har överlämnat sitt betänkande till utbildningsminister Mats Persson. Utredningen föreslår bland annat att Folkbildningsrådet ska behålla uppdraget att fördela statsbidrag till folkbildningen.

– Som en av tre medlemmar i Folkbildningsrådet är förslaget om rådets fortsatta uppdrag att fördela statsbidrag en viktig fråga för SKR. Vi ser nu fram emot att titta närmare på betänkandet och analysera utredningens samtliga förslag, säger Anna Hamberg, chef sektionen för näringsliv, kultur och fritid på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I Sverige driver både ideella och offentliga aktörer verksamhet inom folkbildning. Folkbildningsutredningens förslag berör både regioner som huvudmän för folkhögskolor och som finansierar folkhögskolestudier genom mobilitetsstödet och även kommuner som fördelar bidrag till studieförbund och -organisationer.

– Folkbildningen är en viktig pusselbit i att säkra välfärdens kompetensförsörjning. Studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet kan bidra till att hjälpa personer som står utanför att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessutom är folkbildningen viktig för att ge förutsättningar för kultur i hela landet, säger Anna Hamberg.

Parallellt med att analysera Folkbildningsutredningens förslag och delta i remissförfarandet kommer SKR att ta fram ett positionspapper om folkbildningen. I det kommer förbundet mer i detalj att beskriva folkbildningens betydelse för samhället och individen och vilka särskilda insatser SKR planerar på området de närmaste åren.

Läs vidare

Sakkunnig

Erik Peurell
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.